Skip to content

Kategoria: Publikacje

Publikacje

 

O sztuce polskiej i europejskiej w szczególności o sztuce, historii i teorii grafiki artystycznej, warsztatowej i eksperymentalnej w wydawnictwach niemieckich.

Spis ważniejszych publikacji książkowych i albumowych i tych o twórczości artysty:

 • „Bevölkerte Schatten” Edit. Kunstpodium, München  1975
 • Leon Jończyk  Monographle, Bildband Edit. Kunstpodium, München  1977
 • Style tendencje i kierunki sztuki polskiej APA publ. München  1978
 • Leon Jończyk Zeichnungen, Bildband, Edit. Kunstpodium, München  1979
 • Drawings als Metaphors of Light, Leonardo San Francisco, 1984
 • Leon Jończyk Komposition in der bildenden Kunst APA Publikation 1984
 • Leon Jończyk Experimentalle Graphik und die Zeichnung der Fläche, Edit. Kunstpodium, München  1987
 • Leon Jończyk Experimentalle Graphik im Gespräch. Edition Kunstpodium, München  1993
 • Neue Wege, W. Angerer D.J. der Zeichner, Weer-Verlag, Traunstein, 1987
 • Angerer, Bilder der Verwandlung, Münzer-Verlag, Feldkirch, 1992
 • Künsiter und und Kunstvermittler im elektronischen Kunstbereich, Klartext-Verlag Essen, 1992
 • Radierung ist nicht alles. Nicht alles ist Radierung in Graphische Kunst. Edit Curt Visel, Memmingen, 1992
 • Rysunek w sztuce, papier i farby w grafice, APA publ. 1973
 • Polska grafika artystyczna komponentem grafiki europejskiej, PUL London, 1985
 • Noel J. Oheim, Edit. Winz, München  1999
 • Drzeworyt beskidzki Małgorzaty, APA, München  1999
 • Tchnienia poetyckie, APA, München  1999
 • Die Fotografik als der Graphik APA Publikation, 1997
 • Leoń Jończyk, Druck-Graphik-Kunst Edit. Kunstpodium, München  1999
 • Leoń Jończyk, Dietmar Ramsauer, Literareon München  2007
 • Śladem Białego Kruka, Kunstpodium, München , 2003
 • o sztuce ludowej i twórcach kultury Podhala, sztuce grafiki
 • w Dzienniku Polskim
 • w Echo Krakowa
 • w Gazecie Krakowskiej
 • w Słowie Powszechnym i Polskiej Sztuce Ludowej
 • w Plastyka w Szkole
 • w Kunstpodium
 • w Edtion Kurt Visel
 • w publikacjach Związku Grafików w Monachium
 • w Akademii Polona Artium
 • książki i albumy o sztuce polskiej, o grafice w wydawnictwie
 • w „Leonardo” w USA
 • KUNSTPODIUM Monachium
 • Myśli …

RECENZENCI dorobku artystycznego i naukowego:

 • Marian Bohusz Szyszko prof.,
 • Bujnowski
 • Gawenda
 • Irena Jakimowicz
 • Alicja Kepinska
 • M.Kalczyńska
 • G.Muoller
 • Jan Antoł
 • Emilio M. Avitabile
 • Elfriede Linsmaier-Bednar
 • Peter Berger
 • Léon M. Breton
 • Jan Ciszek
 • Ulrich Gehre
 • Tadeusz Grzeszczuk
 • Józef Grzybek
 • W. Heizer
 • Roman Herzfeld
 • Zmago Jeraj
 • Alicja Kępińska
 • Yolanda Klesen
 • Henry Mondley
 • R.A. Mülli
 • Heinricht Ost
 • Alfons Ott
 • Stanisław Piskor
 • Anatole Regnier
 • Doris Schmidt
 • Wolfgang von Weber
 • Wanda Zakrzewska
 • W. Schöttl
 • František Žoldak
 • Philip Rawson u.a
 • G.Müller
 • M. Kalczyńska …