Skip to content

Dorobek

DOROBEK artystyczny, naukowy w latach 1972 do 2009:

… doktorat i habilitacja oraz profesura na PUNO (Polski Uniwersytet ma Obczyźnie w Londynie, Academa Polona Artium London, Akademia Kształcenia Dorosłych (MVHS), Monachijska Akademia Sztuki München,

Profesor, Dziekan, Kierownik Placówki APA ( Akademia Polona Artium),

w Monachium Prezes Związku Grafików (Niemieckich) i BBK w Monachium , członek ZPAP, autor, organizator wystaw, recenzent i współpracownik wydawnictwa Kunstpodium w Monachium,

członek Akademii Sztuki i Literatury w Bordeaux,

wykładowca, docent, profesor na uczelniach artystycznych: Akademia Kształcenia Dorosłych (MVHS w Monachium, Akademii Polona Arium w Monachium, (Monachijskiej) Akademii Sztuk Pięknych: wykłady grafiki eksperymentalnej, Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie w Londynie, wykłady na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie,

kształcił na obczyźnie w ciągu 36 lat ok. 1600 artystów,

recenzent, promotor kilkunastu prac dyplomowych ba,mgr i 4 promocyjnych: dr sztuki malarstwa i grafiki art, historii sztuki i historii kultury polskiej, europejskiej …